Våra produkter

Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterat; 2015-03-19

Grundläggande principer
Swedflex AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Här nedan redovisar vi våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information
Du kan via Swedflex AB:s webbplats beställa produkter eller göra förfrågningar ställda till oss. Där får vi personlig information om dig; ditt namn, adress uppgifter om hur du kan bli kontaktad och annan information. Vi får också information om affärstransaktioner samt information om dina betalningar när du betalar med kreditkort.

Vid sidan av vad som nämns ovan, för att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig och förbättra din vistelse på vår webbplats, samlar vi även in annan information som kan röra dina intressen, bostadsort och liknande, men även IP-adress, storlek på din skärm, typ av plattform och typ av browser etc.

Användning av personuppgifter
Genom att registrera dig på sidan och/eller göra beställningar samtycker du till att Swedflex AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna kommer inte att användas mer än i direkt kontakt mellan dig som kund och oss på Swedflex AB. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Swedflex AB och vi kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta krävs av lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om vi på Swedflex AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Swedflex AB.

Säkerhet
Swedflex AB skyddar alltid dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder därför alltid kryptering för att förhindra obehörig åtkomst när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. För åtkomst till ditt eget konto hos Swedflex krävs ett personligt lösenord som du personligen ansvarar för så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan eller använder en dator i en offentlig miljö, bör du alltid se till att logga ut för att skydda din information.

Cookies
Denna webbplats använder sig av så kallade cookies. En cookie är en fil innehållande text som genom tillstånd från dig kan placeras lokalt i din dator. Denna cookie används sedan för att underlätta dina besök och inköp på Swedflex webbplats. Inga av dessa cookies sparar något innehåll av personlig karaktär, ej heller information av sådan art att det kan komma någon annan till nytta.

Om du inte godkänner användningen av cookie enligt ovan på denna webbplats, kan du stänga av lagring av cookies i din webbläsare. Vi kan då ej garantera funktionaliteten på webbplatsen.

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på webbplatsen, förbehåller sig Swedflex AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls därigenom.

Länkar till andra webbplatser
Notera även att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser med annan sekretesspolicy än vad som anges här.

Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av Swedflex AB. Du ser på datumet högst upp på sidan när policyn senast uppdaterades. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Swedflex AB att meddela detta genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Swedflex AB behandlar dina personuppgifter.