Våra produkter

Skorstensrenovering, ventilation, sotning och eldstadstillbehör

Swedflex Skorstensprodukter AB tillverkar, säljer och distribuerar produkter för skorstensrenovering och skorstenstätning. I vår produktportfölj finns skorstensslang, skorstensrör och flexibla insatsrör till skorstenar samt ventilationsslangar, både rostfria rör och rör i Feran, för ventilationsanläggningar.

Swedflex Skorstensprodukter AB säljer också tillbehör för kaminer, eldstäder och spisar - vedkorgar, vedstaplare, askhinkar, gnistskydd och utrustning för sotning - plus mycket mer.

För kunder i Norge