Våra produkter

Tulikivi täljstensprodukter

På grund av täljstenens kompakta struktur och mineralsammansättning har den i jämförelse med andra material god värmeledningsförmåga vilket gör att olika delar av täljstensstrukturen värms upp jämnt och snabbt.

Täljstenens goda värmelagringsförmåga avser den mängd värmeenergi som det kan binda per vikt- eller volymenhet och temperaturenhet.
Talkhalten i täljstenen gör den lätt att bearbeta och tack vare den exceptionellt höga magnesithalten är hållfastheten mycket bra. Täljstenen har en kompakt struktur och är inte porös trots att den är lättarbetad.

Sten är ett naturligt, särpräglat material som är lätt att underhålla och hålla rent. Högklassig, hållbar sten ger hemmet ett lyft.