Våra produkter

Skorstensslang och insatsrör

Swedflex maskinpark är av allra senaste slag och har en linningsteknink för insatsrör och skorstensslang som fått utmärkelser vid tester, om att ha en unik sammansättning som ger en täthet som tidigare inte kunnat uppvisas, vilket för oss var en del i valet av vårt företags struktur.

TÜV är ett testinstitut för den europeiska marknaden som skapar riktlinjer för CE/EU test med riktlinjer för bland annat skorstens- och eldstadsmarknaden. Swedflex samtliga produkters egenskaper och material är testade och godkända av TÜV vad gäller skorstensrenoveringsprodukter för insatsrör.

Skorstensslang och insatsrör