Våra produkter

Smartfan, fläktar för effektiv spriding av varmluften i rummet

Smatrfan HT
Artikelnummer:
500500

Smartfan - en ny generation fläktar!

 • Unik design
 • 3 års garanti
 • Producerar sin egen ström
 • Kräver ingen extern strömkälla
 • Inga drifkostnader, gratis i drift
 • Sprider effektivt varmluften i rummet
 • Ingen installation
 • Robust och underhållsfri
 • Reducerar bränsleförbrukningen
 • Säker ock tystgående
 • Smartfan LT arbetsområde temp 60-190 grader
 • Smartfan HT arbetsområde temp 65-345 grader

För kunder i Norge